Sonucu Daralt
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 769 kayıt bulunmuştur Gösterilen 700-720 / Aktif Sayfa : 36
 %  30
İslam Yargılama Hukukunda Jüri
Günümüz toplumlarında adalet mefhumunun ön plana çıkması, bu duygunun geliştirilmesi ve hayata geçirilmesiyle ilgili gayretleri hızlandırmıştır. Demokratik düşüncenin, idari alanda olduğu gibi yargı alanında da katılımcılığı esas alması ve bunun jüri şeklinde vücut bulması, bu sisteme olan ilgiyi artırmaktadır. Şu an ABD`deki jüri sistemi, halkın yargıya katılmasını sağlamakla birlikte, bu sistemin adaleti tam anlamıyla gerçekleştirdiği kukuludur. Jüri üyelerinin tesir altında kalarak yanlış karar verilmesi
7.13 TL. 10.19 TL.
Tükendi
 %  30
İki Deniz Arasında Vahiy
Allah, yarattıklarını besleyip büyütür. Oluşlarını vahyederek onlara yardım eder. Sonunda herşeyi insanın hizmetine verir. Keşfetmesini ister. İnsanın doğayı keşfetme çabası, bir anlamda yaratıcısının konuşmasına muhatap kılınışıdır. Bu, Allah`ın insana bir lutfudur. Ancak bu lütuf, şeytanın tehdidine maruzdur. Çünkü insan kötülüklerin cazibesine kapılarak Adâletten sapabilir. Bu nedenle Allah, ayrıca insanlar arasından seçtiği Elçilere Vayhederek, onlara üçüncü bir yardımda bulunur. Bu durum Hz. Muhammed`e
7.78 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  30
Kün
oltamı daldırırım bilinçaltı çöplüğüme - pardon, denizime - cıpır cıpır imgeler, elimden uçar kaçar çığlık çığlık imgeler, karışır rüzgarına şiirin, gider bulur sizleri!
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
İslam'ın İlk Döneminde Ticari Hayat
İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası ve özellikle Hicaz bölgesi, çok geniş bir ticari faaliyete sahne olmuştur. Bunda, bölgenin tarıma elverişli olmaması yanında, coğrafi konum itibariyle değişik yerlerden gelen yolların kavşak noktasında oluşu etkili bir rol oynamıştır. İslam`ın doğuşu ve yayılması ile Mekke`de gerçekleşen ticaret arasındaki ilişkinin niteliği konusunda, özellike Batı ilim dünyasında ortaya atılan görüşlerden hareketle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, bu konuda doğrudan doğruya meka
6.48 TL. 9.26 TL.
Tükendi
 %  30
Mavi Kara
Gelen Kalabalık bir yaz akşamının gülüşleri Öpüyor camları kelebek dokunuşlarıyla Genç kahkahalar bırakılıyor sürekli Uçuşuyor sevgililerin kollarında yoruluyor Küsmüş kırık bir kırmızı yalnızlık Gözlerinin ayak seslerine tırmanıyor Demek geldin ha Hay Allah şaşırdım ne oldu.
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Akaid Risaleleri
Bu kitap, rastgele bir derleme, yahut, herhangi bir akaid kitabının tercümesi değil; tam anlamıyla bir Akaid kitaplığıdır. Adeta mikrofilmle bir cilt içine sığdırılmış bir inanç külliyesidir.
19.45 TL. 27.78 TL.
 %  30
Bu Sevda Benim Değil
Karmaşık Günlerin Şiiri Gün ışımaya başladı karşı dağlardan Gün ışımaya başladı, köleler Çektiler hançerlerini Durdular sahipleri adına aydınlığa karşı. Bu kez inersek şehre Yağmur gibi inmeliyiz Rötatifler şehir eşkiyaları Geceyi kör-kütük geçiren fahişeler Uyurken.
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
İslam'ın İlk Döneminde| Bey´at ve Seçim Sistemi
İlk uygulamasına Hz. Peygamber döneminde başlanmış olan el-Bey`at (İslam`da Devlet Başkanı`nın Seçim), içtimai ve siyasi anlamda O`nun irtihaliyle ortaya çıkan bir kavramdır. Hz. Peygamber`den sonra Hz. Ebu Bekr`in Halife seçilmesiyle başlayan Bey`at, Dört Halife, Emevi ve Abbasiler döneminde farklı şekillerde uygulanmıştır. İslam toplumu için son derece önemli olan bu seçim, sulh ve sukunet içinde cereyan ettiği gibi, Halife`nin seçilmemesi, seçilen Halife`nin herkesin bey`atını alamaması, Halife`nin öldür
5.83 TL. 8.33 TL.
Tükendi
 %  30
İslam Devletler Hukukunda Savaş
İslam hukukunda savaşın oluşumuna yol açan faktörler, İslam ülkesine saldırı, zulmü ortadan kaldırıp hakkı çiğnenene yardım etmek, tebliğe fonksiyonunu engelleyenleri bertaraf etme,k dine yönelik fitneyi yok etmek, vatanından haksız yere çıkarılmak, inananların ibadet özgürlüğünü garanti altına almak, anlaşmaları bozup birliğin ihlaline, toplum huzurunun kaybolmasına çalışmak ve hiyanet gibi sebeplere bağlı olmaktadır. Bunun dışında kalan ve emperyalist maksatlara yönelik veya ganimet ve mal hırsıyla ya da
7.13 TL. 10.19 TL.
Tükendi
 %  30
Halifeliğin Emevilere Geçişi ve Verasete Dönüşmesi
İslam Tarihinde, gizli kalan gerçeklerin ortaya çıkarılması için araştırılması gereken pekçok mes`ele vardır. Bu konuların, zaman zaman batıda ve doğuda ilim adamları tarafından incelenerek açıklığa kavuşturulması, bunlar hakkındaki bazı şüphelerin ve yanlış kanatlerin izale edilmesini sağlamıştır. Araştırılmasının yararına inanılan konulardan birisi de, altında incelenen Hz. Hasan - Muaviye Andlaşması ve Yezid b. Muaviye`ye Bey`at konusudur. İslam tarihi kaynaklarında geniş yer verilen bu iki mes`elenin ar
5.19 TL. 7.41 TL.
Tükendi
 %  30
Mavi Gül
Mavi Gül mavi gülüm sevdiğim içime hasretin düştü yoluna sabahlar zeytin gözlerindi bağlayan beni yürürken dağ gibiydin içimde ordular yürürdü gördüğümde onu ol zamanda karacaoğlandın türkü söyleyen bazen yunus`tun gönüllerde destan mavi gülüm sevdiğim içime hasretin düştü yoluna sabahlar
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Ay Şafağı Çok Çiçek
Ay Şafağı Çok Çiçek Renkten renge gire gire gün battı aha Çöküverdi bir kemikli sinsi karanlık Bense merdivenler dayıyorum gönlümdeki sabaha Düş atlarımı geceye seyipledim artık Kainat büzülüyor bir dram ateşinde Fukara evleri bu haritada ha var ha da yok Gökdelenler horuldar dostluğun ötesinde Yay ın boyunu aşmıyor acın attığı ok
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Cennetten Düşüş
Hepsi Geçmişte Kaldı Küçük mutlulukları pekiştirmek için atlanmış bir zamandı. bakirdi ruhum, ütopyalar içerisinde yaşardı halkım terkedilmiş bıraktığında beni küllenmişti kor, andacın mağlup yüreğime dermandı. Rüzgarını bulamamış kanatlarım, aklım rehnedilmişti. masum sevdalardan ne kaldı. kim duydu serenadı. tükenmek bilmez uğultusunu kuzey ormanlarının bakırdı, küftü, utkuydu... hepsi geçmişte kaldı.
4.9 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  30
Amsterdam Akşamları
Amsterdam Akşamları 1 Cesetler bulvarı akşamı yoklamakta Ortalama insanlar ayarlı saatlere Çirkin mi çirkin bir amerikalı gibi Duvarlar sağır insanlara tırmanıyor Araba ciklet ve renkli ışıklar Aylak ayaklarda cam kavanoz Gazete haberi duvar ilanı Unutulmuş bir güneşe ilişkin
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Ses Ver Bana
Sungu zaman ne yaman ırmaktır; büyüler insanı ulu teplerinde dağların yeşeren giz yaşamak denen bu hayatta sonsuz değişim başladığı yer aynı, bittiği yer hep aynı. gece karanlıktı; gündüz kavuşmanın tacı bir kuyuya düştüm elveren Yusuf`u hemen ardı arkası kesilmez sualler ateşten sancı günbatımı kesme taştan aynaların yüzü
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Ebabil
Benimse Gözlerim Akan Sularda ben ve ellerim uzaklarda senden kelimeler gözyaşlarında asılı bilirim yollarımı gözetleyedururda otururken köşesinde yalnızlığın iğreti sensiz sancıdır içimde akşamlar suskunluğun süren sorgusunda az biraz morcadır ellerim anne.
4.9 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  30
Seyir Defteri
Seyir Defteri buruk bir akşamı siliyorum alnımdan çiğ düşmüş toprak aydınlanıyor kuşlar konuyorken çatısına ağır ağır açılıyor bir kapı güzü yolculuğa hazırlanıyorken ihtiyar süzülüp akıyor şadırvana.
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Adem'in Müstesna Ölümü
Onun Şiiri o utangaç kırlangıç çoktan gitti o utangaç ülke o kırlangıcın altında uçan o dağlar çoktan gitti üstünden uçardı o mavi ona ilişkin ona sıyırtma geçen hatta ona dair ne varsa gitti o utangaç kırlangıç evanesiyle gitti hülasa gitt i bitti
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Hoşçakal Hüzünbaz Çocuk
Görenler Beni görenler şifa sunuyor gün durmadan uzuyor mevsim alıp götürüyor tenhasız gibi duruyor adını koysalar iyi olacak balkonuma güvercinler dolacak.
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Ay Tanığım Olsun
Sevgi Sloganları Söylemleri sürüyordu kemikten adamların Kemikten ve etten Ben hep duvar diplerinde Ellerimi bölüşüyordum Kıt kanaat yaşayan karıncılarla Resimlerde kendimi çokca görüyordum Bir adam tek başına ölmüştü Kalabalıklar arasında Öfkeyle ölmüştü besbelli Köpekler haberini parçalıyorlardı Gazeteler cesedini Yüreğini od a yakmış bir ana Her dem aslan gibi bir yiğidini tükürüyordu yere O, hiçbir zaman doğmayacak bir yiğitti Hançerede kahır gibiydi o Kendi ülkesine gitt
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 769 kayıt bulunmuştur Gösterilen 700-720 / Aktif Sayfa : 36